Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Toruński Plan Zarządzania(...)

Miasto funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju można porównać do systemu naczyń połączonych, stanowiącego sprawnie działający organizm. System ten, w ogólnym rozumieniu, tworzą ludzie oraz środowisko ich życia. W krajobrazie zurbanizowanym występuje silna zależność pomiędzy potrzebami człowieka a tkanką otoczenia. Wyraża się ona poprzez przenikanie się wszelkich aspektów życia społecznego i ekonomicznego z tym, co daje nam natura. Czy takie zderzeni(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Jednym z kluczowych elementów określających rozwój cywilizacyjny regionu, który w dużym stopniu decyduje o jego atrakcyjności inwestycyjnej, jest zapewnienie właściwego stanu zasobów środowiskowych. Każda inwestycja powinna być prowadzona w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem. Z tego wynika konieczność tworzenia strategii oraz programów działań z uwzględnieniem szeroko pojętej ochrony środowiska. W województwie świętokrzyskim(...)
»