Obliczenia projektowe

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Unieszkodliwianie odcieków składowiskowych można prowadzić z zastosowaniem technologii systemów roślinno-gruntowych. Polega ona na zmniejszeniu objętości powstających odcieków w wyniku ewaporacji (parowania z wolnej powierzchni wody lub powierzchni terenu) wspartej transpiracją roślin.

Z założenia sumaryczne parowanie – ewapotranspiracja – powinno być wyższe niż wielkość opadu atmosferycznego.
 
Ujemny bilans wodny
Stąd należy stosować rośliny o wysokiej wydajności transpiracyjnej. Pierwszym efektem jest odparowanie wszystkich dopływających do systemu wód opadowych. Dzięki temu z tego obszaru odcieki już nie będą powstawały. Wysoka wydajność transpiracyjna roślin powoduje, iż możliwe jest uzyskanie ujemnego bilansu wodnego systemu. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus