Kruszywo lekkie z odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych jest problemem ogólnoświatowym. Przez wiele lat odpady te były wykorzystywane w rolnictwie. Jednak często z powodu zanieczyszczeń (związkami metali ciężkich, substancjami organicznymi, bakteriami chorobotwórczymi, grzybami, jajami pasożytów itp.) nie spełniają obowiązujących wymagań dla zastosowania bezpośrednio w rolnictwie lub przy produkcji kompostów.

Przepisy UE w zakresie ochrony środowiska bardzo ograniczają możliwości składowania osadów i praktycznie wykluczają ich rolnicze wykorzystanie.
W Polsce istnieje ponad 2200 oczyszczalni ścieków komunalnych (o mocy przerobowej ponad 1800 mln m3 ścieków rocznie) oraz prawie 1700 oczyszczalni ścieków przemysłowych (ponad 77 [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus