Ekologiczna ocena cyklu życia produktu, procesu i systemu

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Zarządzanie odpadami stanowi obecnie jeden z najtrudniejszych problemów środowiskowych i gospodarczych. Zatem w ustalaniu zasad gospodarowania nimi istotne powinny być nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi przez zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie, magazynowanie oraz składowanie odpadów.

Wyboru i oceny metod postępowania z odpadami dla poszczególnych technologii i procesów można dokonywać z wykorzystaniem metodyki oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), która jest rekomendowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Zapisano w niej, iż„aby poprawić sposób, w jaki [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus