Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Słoneczna centrala energ(...)

Od lutego 2002 r., obowiązujące w Niemczech Rozporządzenie o oszczędzaniu energii (patrz CzE 4/03) wprowadziło ograniczenia jej zużycia dla nowego i starego budownictwa. Dla tego drugiego wyznaczone zostały konkretne terminy prac termomodernizacyjnych, mających na celu obniżenie konsumpcji energii poniżej wartości granicznych. Termomodernizacja obejmuje poprawę ocieplenia, wymianę okien i drzwi, zwiększenie szczel(...)
»

Udostępnianie informacji (...)

Zgonie z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do udostępniania informacji są m.in. spółki prawa handlowego realizujące zadania publiczne, w tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. W świetle definicji z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), informację publiczną stanowi „każda informacja o sprawach publicznych”, przy czym, zgodnie z wypracowanymi oraz ugruntowanymi już w tym zakresie poglądami o(...)
»