Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kulturowa rola drzew(...)

Potrzeby ludzi kierują się ku przyrodzie, a zwłaszcza drzewom. Widać to szczególnie wyraźnie w organizowanych ostatnio rozmaitych akcjach społecznościowych, których celem jest uratowanie „swoich” drzew przed wycinką. Nastał zatem dobry moment na to, aby wykorzystać drzewa do promocji gmin. Obiekty o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się okazałymi wymiarami, osobliwą formą lub innymi cechami wyróżni(...)
»

Kto odpowiada za zniszczo(...)

  Zasygnalizowany w tytule problem jest niewątpliwie powszechny. Codziennością jest bowiem widok rozjechanego przez samochody trawnika, znajdującego się pomiędzy dwoma chodnikami, z których jeden przylega do śródmiejskiej ulicy, a drugi do szeregu położonych wzdłuż niej posesji. Niektóre z nich nie mają zapewnionego wjazdu na wewnętrzne podwórka.   Pierwsza – jak się wydaje, najbardziej naturalna i zgodna z o(...)
»