Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wymagana elastyczność(...)

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla sektorów publicznego i prywatnego” – pod takim tytułem 19 marca br. odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Instytut Nowych Technologii i Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Na temat PPP mówi się w kraju dużo i, niestety, najczęściej na mówieniu się kończy, a konkretnych realizacji jest wciąż jak na lekarstwo. W ocenie większości zainteresowanych ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie speł(...)
»

Informator - Świat(...)

WEEE w Szwecji W Szwecji przyjęto nowe zasady wdrażania dyrektywy WEEE, które przygotowano we współpracy z samorządami gminnymi i firmą El-Kretsen (spółką założoną przez Związek Handlu Artykułami Elektrycznymi i Elektronicznymi). Według nowych zasad gminy są odpowiedzialne za zorganizowanie systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, natomiast obowiązek usuwania tych odpadów z punktów zbiórki jest przerzucony na producentów sprzętu. Gminy mogą także obciążyć producentów s(...)
»