Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Uratują nas innowacje(...)

Z Leszkiem Pieszczkiem, członkiem zarządu Remondis Sp. z o.o., o problemach branży odpadowej rozmawia Dominik Szymański.   Jakie są obecnie najważniejsze problemy stojące przed branżą odpadową, związane ze zbiórką, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów komunalnych? Z pewnością jeden z najważniejszych, bieżących problemów wynika z kwestii prawnych, związanych z ostatnią nowelizacją ustawy o odpadach. Mam tu na myśli wchodzące w(...)
»

Pomoc publiczna dla prze(...)

Na system wsparcia państwa skierowany do energetyki odnawialnej składa się z jednej strony pomoc publiczna, a z drugiej ingerencja państwa, w postaci nakładania obowiązków na niezależne podmioty. Pomoc publiczna jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną. Jednak państwo nie może jej stosować dowolnie. Jej podstawy zostały unormowane w systemie prawnym. Polski prawodawca uznał, iż skutki wzrostu udziału czystej energii w całkowitej konsumpcji energii są na tyle ważne dl(...)
»