Spółka komunalna a kontrolne kompetencje rady gminy

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Częstym problemem w praktyce sprawowania kontrolnych funkcji rad gmin jest kwestia współpracy z organem wykonawczym gminy w zakresie dostępu radnych do danych dotyczących działalności spółek komunalnych. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy działalności spółek należących do JST, organy stanowiące gmin, najczęściej poprzez swoje komisje rewizyjne, starają się dokonywać oceny ich funkcjonowania. Praktyka taka, choć powszechna, kontrastuje jednak z przyjętym przez ustawodawcę systemem kontroli spółek komunalnych.

Nie ma bowiem podstaw normatywnych do uznania, by rada gminy czy działająca w ramach jej kompetencji komisja rewizyjna mogła w bezpośredni sposób taką spółkę kontrolować. Pojęcie „gminnych jednostek organizacyjnych” zdefiniowano w art. 18a ust. 1 Ustawy z 8 ma [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus