Czym jest leasing?

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Leasing jest formą kredytu rzeczowego, polegającą na okresowym korzystaniu z dobra lub prawa majątkowego za stosowną opłatą. Poprzez umowę leasingu finansujący jest zobowiązany nabyć przedmiot leasingu i oddać go do używania albo używania i pobierania pożytków przez określony czas. Korzystający natomiast zobowiązany jest zapłacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne w ratach uzgodnionych w umowie.

Umowa leasingu jest zaliczana do kategorii umów nazwanych, którą regulują kodeks cywilny (Tytuł VII¹ – Umowa leasingu), ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Rozdział 4a – Opodatkowanie stron umowy leasingu), ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 4).
 
Strony i przedmiot umowy leasingu
[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus