Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

O przejrzystą strategię d(...)

Unia Europejska, w której struktury wstąpiliśmy 1 maja 2004 r., w największym na świecie stopniu promuje energetykę odnawialną, a jednocześnie stawia w tym zakresie coraz większe wymagania swoim krajom członkowskim i wszystkim przedsiębiorstwom działającym na jej terenie. UE promuje energetykę odnawialną na płaszczyźnie politycznej i w prawie wspólnotowym, wykorzystując finansowe instrumenty wsparcia funkcjonujące w ramach różnych programów ramowych, w tym energetycznego, badań i rozw(...)
»

Rzymski sposób na odejści(...)

Zmniejszenie emisji tlenków węgla przy jednoczesnym wzroście liczby miejsc pracy i przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego to efekty wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu Klubu Rzymskiego, który po raz pierwszy zaprezentuje Anders Wijkman, współautor tego opracowania, na sesji specjalnej w ramach Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu. Kurczące się zasoby połączone z marnotrawieniem suro(...)
»