Procedury ubiegania się o środki na zadania związane z odnawialnymi źródłami energii

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań w ramch polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.”, szacuje się, że w 2020 r. 15% energii w Polsce pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, a w 2030 r. – 30%. Tylko stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten sektor może dać wzrost udziału źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu nośników energetycznych, a także w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni, wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich krajach UE tworzone są specjalne sy [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus