Od redaktora

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Problematykę wykorzystania funduszy unijnych należy zaliczyć do kluczowych z punktu widzenia długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Skutki aktualnie podejmowanych w tym obszarze decyzji należy analizować w różnych horyzontach czasowych. W wymiarze krótkookresowym środki unijne kształtują bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w szczególności wpływają na tempo rozwoju gospodarczego, ksz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus