Metodologia oceny efektywności przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej dała możliwość szerokiego wykorzystywania instrumentów realizacji polityki spójności, w tym środków finansowych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Poprzez wskazane fundusze wspierane są liczne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Efekty alokacji środków finansowych mają wymiar lokalny, regionalny, krajowy, a nawet międzynarodowy.

Znaczące środki wydatkowane przez fundusze sprawiają, że ich alokacja przynosi szereg istotnych konsekwencji makroekonomicznych w otoczeniu, wywiera wpływ na sytuację budżetową zarówno podmiotów sektora publicznego, jak i przedsiębiorstw, a także determinuje przyszłą sytuację ekonomiczno-społeczną Polski. Koniecznością staje się zatem ciągłe monitorowanie i oc [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus