Aspekty prawne polityki spójności Unii Europejskiej

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Termin „polityka spójności” (ang. cohesion policy) pojawił się w odpowiedzi na konieczność realizacji jednego z podstawowych celów Wspólnoty – zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich UE. W przeszłości określano politykę spójności jako: politykę regionalną, politykę strukturalną lub politykę przemian strukturalnych1.

Problematyka dotycząca polityki spójności pojawiła się w aktach prawa pierwotnego Wspólnoty, to jest w Traktacie o ustanowieniu Unii Europejskiej, w rozdziale pt. „Spójność społeczna i gospodarcza”. Zapisano tam: „w celu wspieran [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus