Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sposób na konfrontację(...)

Z Witoldem Szczudłowskim, dyrektorem Związku Gmin Karkonoskich, rozmawiają Małgorzata Pisarska-Jamroży i Renata Drzażdżyńska Dlaczego pomysł na założenie Związku zaczerpnęli Państwo z Danii? Czy na rodzimym gruncie nie było wystarczających wzorców? Rok 1992, czyli rok powstania Związku, to kolejny rok umacniania się nowych struktur samorządowych. W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzony został zapis o możliwości tworzenia związków międzygminnych. W Polsce nie było ż(...)
»

Zintegrowany System Zbiór(...)

  W założeniach do projektu Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianie niektórych innych ustaw z 9 sierpnia 2010r. zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska, opisane są zadania gmin.   Wśród nich w pkt 5 wymieniono: tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwość dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy. W rozdzia(...)
»