Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Śląsk zagłębiem energetyk(...)

Obecnie na Śląsku mamy do czynienia z ciekawym paradoksem energetycznym. Dokonuje się tu cicha obywatelska rewolucja w sektorze elektroenergetycznym. Z jednej strony Śląsk to obszar będący symbolem energetyki węglowej i wysokiego poziomu emisji, z drugiej jest liderem w sprzedaży mikroinstalacji OZE, wielkości zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej i inwestycji zrealizowanych w tym zakresie. Jest też największym beneficjentem programów priorytetowych NFOŚiGW(...)
»

Energia Jutra(...)

Główną idea Konferencji Inaugurującej Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra, która odbyła się 29 sierpnia br. we Wrocławiu, było stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z polskich i zagranicznych firm z branży OZE. Konferencję otworzyli: marszałek województwa dolnoś(...)
»