Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Indywidualna ocena oddzia(...)

Marek Górski Procedura oceny indywidualnej prowadzona jest w ramach postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania wskazanych w art. 46 ust. 4 P.o.ś. decyzji administracyjnych, zezwalających na realizację określonych przedsięwzięć (w szczególności postępowania związanego ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu czy budową obiektów budowlanych). Przeprowadzenie oceny polega na zebraniu w ustalony sposób ściśle opisanych informacji – poprzez przedsta(...)
»

Plastikowe odpady – niewy(...)

„Polska w europejskiej społeczności recyklingu” – to temat przewodni spotkania branżowego poświęconego recyklingowi i odzyskowi odpadów z tworzyw sztucznych. Zorganizowali je 26 maja br., podczas tegorocznych targów PLASTPOL (25-28 maja 2010 r.), producenci tworzyw sztucznych, zrzeszeni w Fundacji PlasticsEurope Polska, przy współpracy z Komitetem Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. To roboc(...)
»