Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z prac Rady Nadzorczej(...)

Ponad 55% środków Narodowego Funduszu zarezerwowano w bieżącym roku na dofinansowanie zadań ujętych, w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu zatwierdziła udzielenie preferencyjnych pożyczek (0,6%) na realizację inwestycji, których zakończenie przewiduje się na grudzień 2005 r. Do tego czasu, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, Polska ma zredukować prawie 69% związków azotu i fosforu w ściekach odprowadzanych do wó(...)
»

Ekologia musi kosztować(...)

W Kielcach od 26 do 28 października 2011 r. trwała I Ogólnopolska Konferencja Ekonomistów Branży Wod-Kan, adresowana przede wszystkim do finansistów, księgowych i ekonomistów z branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Jej inicjatorem oraz gospodarzem była Spółka „Wodociągi Kieleckie”. Konferencja okazała się sukcesem – przybyli na nią przedstawiciele 64 firm wodociągowych z całej Polski. W temacie konferencji postawiono pytanie: &bdq(...)
»