Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gatunki spotykane w miast(...)

Płazy to organizmy pospolite, często o olbrzymim potencjale rozrodczym. Dlatego też występują powszechnie na terenach zurbanizowanych w całej Polsce. Warunkiem ich obecności jest dostępność siedlisk, które zapewniają im niezbędne do życia minimum. Kluczowym czynnikiem warunkującym życie płazów w mieście jest odpowiedni zbiornik rozrodczy, w przyjaznym otoczeniu – zapewniającym pokarm i kryjówki. Liczba gatunków występujących w granicach miast zazwyczaj nie odbi(...)
»

Rola czystych technologii(...)

Rola czystych technologii węglowych w realizacji klimatycznych zobowiązań Podstawowym celem intensywnego rozwoju na świecie czystych technologii węglowych jest efektywne wykorzystanie powszechnie dostępnych węglowych zasobów energii pierwotnej. Czyste technologie węglowe mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz szeregu wartościowych produktów przetwarzania paliw, użytecznych w innych gałęziach przemysłu, takic(...)
»