Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo miejscowe(...)

Elementem wspólnym przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest to, że wprowadzone na ich podstawie rozwiązania będą przepisami prawa miejscowego uchwalanymi przez radę gminy. Podstawowe reguły związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, wynikające ze zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2017 r. przez Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach1, zostały przedstawione w poprzednim (...)
»

Wspomóc rozwój PPP(...)

Dlaczego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce wspierać rozwój formuły inwestycyjnej, jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)? Nasz resort jest odpowiedzialny za pomyślną realizację polityki rozwoju regionalnego kraju. Dlatego wspieranie PPP to wręcz nasz obowiązek. Doświadczenia MRR-u w tym zakresie, odzwierciedlone w dokumentach programowych na bliższą i dalszą przyszłość, potwierdzają, że PPP jest jednym z rozwiązań sprzyjających rozwojowi regionalnemu. Z(...)
»