Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ku zrównoważonemu rozwojo(...)

Gospodarka odpadami w Szwecji   Gospodarka odpadami jest bardzo skomplikowaną gałęzią gospodarki, a sprawne nią zarządzanie zależy od współdziałania wielu czynników. Istotne są odpowiednie regulacje prawne, pozwalające gminom na odpowiedzialne wykonywanie ich obowiązków. Jednak największą rolę odgrywają poszczególni obywatele-producenci odpad&oac(...)
»

Centralizacja rozliczeń V(...)

Trybunał Sprawiedliwości UE 29 września br. wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie statusu jednostek budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług. Zapadłe rozstrzygnięcie wymusza na jednostkach samorządu dokonanie modyfikacji w sposobie rozliczania VAT-u i wprowadzenie zmian organizacyjnych. Wyrok jest skutkiem postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2013 r. (sprawa o sygn. akt I FSK 311/12). W ten sposób sąd(...)
»