Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spalanie biomasy – innowa(...)

  Eksploatowanie w znacznym stopniu zużytych jednostek kotłowych opalanych węglem kamiennym, często nadających się do likwidacji lub modernizacji, a także możliwość uzyskania znacznych korzyści ekonomicznych sprawiają, że obecnie silna jest motywacja do stosowania technologii umożliwiającej energetyczne wykorzystanie biomasy przy użyciu istniejących jednostek kotłowych po modernizacji. (...)
»

Przyszłość systemu ZSEiE (...)

Konferencja pt. „Nowe trendy, nowe wyzwania i zagrożenia dla działania systemu ZSEiE, czyli kompleksowa gospodarka odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” odbyła się 24 października br. w Warszawie. Jej organizatorem było Stowarzyszenie GPP Ekologia. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali parlamentarzyści – m.in. Tadeusz Arkit, Stanisław Żelichowski, Krystyna Poślednia, Marek Gos oraz Andrzej Jagusiewicz – główny inspektor ochrony środowiska. Tadeusz Ar(...)
»