Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy mieszany utleniacz r(...)

Pewien urząd miejski musiał znaleźć sposób na wyeliminowanie siarkowodoru, który pochodził z odwadniania osadu i innych procesów odbywających się na oczyszczalni. Eliminacja toksycznego gazu powinna zagwarantować bezpieczne i zdrowe środowisko dla pracowników oraz zmniejszyć korozję metalowych elementów w strefach odwadniania osadu i znacznie zredukować przykre zapachy. W omawianej oczyszczalni osad z osadników pierwotnych i wtórnych wprowadzany jest do zagęszczaczy osadu. Otrzymany odciek (...)
»

Obowiązki wynikające z us(...)

  Od 1 października 2009 r., czyli od ponad roku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Obowiązek prowadzenia przez GIOŚ „rejestru baterii i akumulatorów” jest ustawowym zapisem wynikającym z art. 17 Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Z uwagi na to, że wprowadzającym baterie lub akumul(...)
»