Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Optymistyczne informacje(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Już nie przewidywania, ale konkretne dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że potwierdzona świadectwami pochodzenia produkcja energii elektrycznej z OZE w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 2052 GWh. Jest to bardzo optymistyczna informacja, dotycząca wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Dla porównania można podać, że na tym poziomie (...)
»

Sąd Najwyższy rozstrzyga (...)

Orzeczenie SN rozstrzyga wątpliwości – umowa przewidująca korzystanie z gruntu celem budowy i eksploatacji instalacji OZE nie jest umową dzierżawy. W październiku 2012 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego SN, mający ogromne znaczenie dla całej energetyki odnawialnej w Polsce, w tym dla energetyki fotowoltaicznej. Nie są pożytkiem Orzeczenie SN z 5 października 2012 r. (IV CSK 244/12) dotyczy kwestii pobierania pożytków na podstawie umow(...)
»