Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

O poziomie opłat za wodę (...)

Gdyby zsumować średnią cenę wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, wynikającą z taryf polskich przedsiębiorstw wod-kan, i podzielić tę kwotę przez liczbę tychże przedsiębiorstw (zgodnie z ankietami wypełnionymi przez 376 przedsiębiorstw i zebranymi przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”), to 1 marca 2004 r. średnia opłata za 1 m3 dostarczanej wody i odprowadz(...)
»

Ostrożnie z deklaracjami(...)

„Biorąc pod uwagę poważny kryzys zaufania do władzy publicznej, każde działanie, które może spowodować czytelność relacji władza – obywatel, jest niezbędne”. Tak burmistrz jednego z miasteczek tłumaczy decyzję przystąpienia do akcji „Przejrzysta Polska”. Stwierdzenie trudne do zakwestionowania i nie mam zamiaru z nim dyskutować. Uderzyło mnie za to coś zupełnie innego, a mianowicie „zadęcie”, z jakim ogłoszono początek tej akcji. Baloniki, tra(...)
»