Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Int(...)

Mimo całego swojego bogactwa, Internet tak naprawdę ma niewiele kompleksowych stron o tematyce odpadowej. Po przeglądzie zasobów internetowych zostały wyselekcjonowane strony mające związek z gospodarką odpadami oraz wystawione oceny zawartych w nich informacji i sposobu ich prezentacji. Oczywiście ocena ta jest subiektywna, jednakże powinna umożliwić wstępną weryfikację omawianych stron. W ocenie posłużono się skalą liczbową od 1 do 10. Im wyższa liczba, tym strona bardziej przy(...)
»

„EKO-EUROPEJCZYK&#8(...)

Ilość odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, produkowanych przez przeciętnego mieszkańca w regionie powiatu kołobrzeskiego sukcesywnie wzrasta. Zjawisko to zaobserwował Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska (MZZDiOŚ) w Kołobrzegu, prowadzący w większości gmin powiatu zbiórkę selektywną odpadów. W minionym roku MZZDiOŚ odzyskał i przekazał do recyklingu 60 ton (...)
»