Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Przełomowy moment(...)

Dwie największe branżowe izby gospodarcze, reprezentujące sektor zarówno prywatny (Polska Izba Gospodarki Odpadami), jak i samorządowy (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami), osiągnęły konsensus dotyczący założeń do nowelizacji ustaw „odpadowych”. 16 września br. Krystyna Ostrowska i Michał Dąbrowski (przewodnicząca i wiceprzewodniczący PIGO) oraz Tomasz Uciński (prezes Zarządu KIGO) podpisali Porozumienie w sprawie projektu „Założeń do projektu(...)
»

Biopaliwa płynne(...)

Terminem biomasa określa się substancje wytworzone w naturalnych procesach biologicznych, zawierające węgiel i wodór jako pierwiastki energetyczne. Powstanie biomasy jest wynikiem procesów biochemicznych, w których decydującym jest fotosynteza, określana jako konwersja energii promieniowania słonecznego w energię biomasy. W procesach konwersji biomasa może być przetwarzana na paliwa ciekłe i gazowe, a także w energię cieplną i elektryczną. Źródła (...)
»