Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Wymagania techniczne dla (...)

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów, połączonych w jeden, zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. Warto przy tym zaznaczyć, że rozporządzenie zastrzega, iż proces MBP nie może przebiegać w instalac(...)
»

Konferencja na Politechni(...)

Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania, Wydział Zarządzania oraz Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja” Politechniki Rzeszowskiej (PRZ), 28 kwietnia br. zorganizowały konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE”, w której uczestniczyło ponad 800 osób, w tym blisko 300 internautów. Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych oraz pięciu paneli tematycznych, w których wzięło udział prawie 50 prelegentów z 20 ośrodków naukowych z Polski. Podczas konfere(...)
»