Zorganizowane obligacje

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-10
  DRUKUJ

Jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa mogą wreszcie optymalnie emitować swoje obligacje. 30 września br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła pierwszy w rejonie Europy Środkowowschodniej zorganizowany rynek obligacji – CATALYST. Począwszy od tego dnia zarówno emitenci, jak i inwestorzy będą mogli korzystać z platform funkcjonujących jako rynki regulowane wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz ich rejestrowania w systemach informatycznych GPW. Ze stworzeniem oddzielnej platformy obrotu wiąże się obowiązek certyfikacji emisji papierów dłużnych i regulacji sprawozdawczości, rekompensowany jednak szerszym niż do tej pory dostępem administracji i firm prywatnych do kapitału. W ramach CATALYST dostęp do rynku będą mieli zapewniony inwestorzy kwalifikowani i indywidualni, korzystający z szerokiego wachlarza instytucji pośredniczących – banków i firm inwestycyjnych. Utworzenie CATALYST stanowi istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji emitowanych przez samorządy i przedsiębiorstwa. Pozwoli im na uzyskiwanie – w nowoczesny i bezpieczny sposób – dodatkowych środków na rozwój i realizację planów inwestycyjnych.

 
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus