Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Sortownia surowców wtórny(...)

Zbigniew Wróbel W Olsztynie mieści się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o (ZGOK), na terenie którego znajduje się linia do sortowania szkła. Zakład powstał w lipcu 1995 r., jako zakład budżetowy, następnie w październiku 1998 r. przekształcony został w jednoosobową spółkę skarbu gminy Olsztyn. ZGOK zajmuje się gospodarką odpadami, realizując zadania w zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. Spółka prowadzi eksploatację wysypis(...)
»

Budowa elektrowni wg tech(...)

Prognozuje się, że zaludnienie Ziemi wzrośnie do 8,8 mld w 2050 r. W związku z tym będzie też wzrastało zużycie energii – w granicach 2,5-3% rocznie. Spalając rosnące ilości węgla, ropopochodnych oraz gazu ziemnego zwiększa się emisję dwutlenku węgla. W 1990 r. wynosiła ona 5,8 mld ton, w 2010 r. osiągnie poziom 8,8 mld ton, a w 2020 r. wyniesie 10,4 mld ton. Składa się na to m.in. znaczny rozwój opartej na węglu elektroenergetyki w Chinach oraz Indiach. Jest oczywiste, że (...)
»