Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Plusy i minusy Krajowego (...)

Rok 2004 to już trzeci rok funkcjonowania tzw. ustawy o opłacie produktowej. Wprowadziła ona wiele zmian w życiu gospodarczym Polski. Celem niniejszego artykułu będzie ocena efektu oddziaływania tych zmian na nasze otoczenie. Ustawa o opłacie produktowej poprzez swoje zapisy ma doprowadzić do powstania i sprawnego funkcjonowania Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych (KSROO), którego nadrzędnym celem będzie selektywna zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych, zgodnie z wymogami(...)
»