Przełomowy moment

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-10
  DRUKUJ

Dwie największe branżowe izby gospodarcze, reprezentujące sektor zarówno prywatny (Polska Izba Gospodarki Odpadami), jak i samorządowy (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami), osiągnęły konsensus dotyczący założeń do nowelizacji ustaw „odpadowych”.

16 września br. Krystyna Ostrowska i Michał Dąbrowski (przewodnicząca i wiceprzewodniczący PIGO) oraz Tomasz Uciński (prezes Zarządu KIGO) podpisali Porozumienie w sprawie projektu „Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. W tym ważnym wydarzeniu, które odbyło się w Ministerstwie Środowiska, uczestniczyli również przedstawiciele resortu: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu, Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu, [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus