Nie chcemy być eksmitowani!

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-10
  DRUKUJ

Rozstrzygnięcie przez premiera sporu kompetencyjnego, który z resortów jest właściwy do opracowania projektu założeń zmiany ustaw odpadowych, nie jest kontrowersyjne. Bulwersujące są natomiast niektóre tezy uzasadnienia.

Chodzi przede wszystkim o zdanie: „Przyczyną tego (tj. braku realizacji inwestycji dofinansowanych z programów UE) jest brak mechanizmów umożliwiających zapobieżenie nieszczelności systemów gospodarowania odpadami, przez co gminy nie mogą zagwarantować odpowiedniego strumienia odpadów do projektowanych nowych instalacji (spalarni i kompostowni odpadów)”.
Pierwsza część tej tezy jest niezrozumiała i trudno się zorientować, czy chodzi o nieszczelność w znaczeniu trwonienia zebranych odpadów, czy o nieszczelność w syste [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus