Kompleksowe działania

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-10
  DRUKUJ

Ze względu na ogrom kompleksowych prac wykonanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, Toruń stanowi doskonały przykład miasta – wzorca. W ramach dużego, komunalnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” zrealizowano priorytetowe dla grodu Kopernika cele.

Należy do nich zaliczyć skanalizowanie lewobrzeżnej części miasta, wykonanie przerzutu ścieków pod dnem Wisły do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, zmodernizowanie stacji uzdatniania wody Drwęca-Jedwabno czy budowę kanalizacji rozdzielczej dla kilkunastu osiedli mieszkaniowych z późniejszym wykonaniem ok. 4,6 tys. przyłączy. Bez wątpienia były to najpotrzebniejsze działania ze strony Toruńskich Wodociągów oraz Miasta Torunia. Dodatkowo poczyniono prace, które nie były aż tak pilne, jedna [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus