Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Brytyjski system komputer(...)

Znając gatunek, lokalizację, rozmiar, wiek oraz ogólny stan zdrowotny każdego drzewa, można znacznie lepiej zarządzać całym drzewostanem. Doświadczenia Brytyjczyków pokazują, że szczegółowa inwentaryzacja drzew, choć kosztowna, pomaga zminimalizować ryzyko wypadków, a także przynosi zarządcom wymierne oszczędności. Drzewa są nieodłącznym fragmentem krajobrazu i ważną częścią terenów zurbanizowanych. Opinia publiczna i środowisko naukowe zdają się coraz częściej zauw(...)
»

Budynki energooszczędne i(...)

Od okresu neolitu do czasów współczesnych upłynęło ok. 11000 lat, a o poziomie zużycia energii w budownictwie zaczęto mówić dopiero w okresie pierwszego poważniejszego kryzysu energetycznego w 1974 roku. Wtedy uświadomiono sobie, że zasoby energii pierwotnej nie są nieograniczone. Roczne zużycie energii w krajach UE (2005 r.) wyniosło 1700 mln Mg oleju ekwiwalentnego i rozłożyło się następująco: (...)
»