Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Zarządzanie i odpowiedzia(...)

Gdyby zgodnie z zasadą „płaci ten, kto korzysta” ustalić taryfę za wodę w jednym z małych miast w obrębie jednej z aglomeracji, zaopatrywanym w wodę przez duże międzygminne przedsiębiorstwo, to ceny wody w tym mieście byłyby co najmniej trzy razy większe niż w pobliskiej miejskiej metropolii. W końcu lat 80. ubiegłego stulecia międzygminne przedsiębiorstwo, nieob(...)
»