Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

LED-y w oświetleniu wnętr(...)

Utrzymanie oświetlenia jest jednym z najistotniejszych kosztów eksploatacji pozostających we władaniu samorządów terytorialnych obiektów kubaturowych, takich jak placówki oświatowe i urzędy. Jego ekonomizacja leży więc w interesie zarządcy. Ograniczanie kosztów za wszelką cenę może jednak wpływać na pogorszenie jakości oświetlenia, a pośrednio na wyniki uczniów w nauce czy wydajność pracy urzędników. Zanim zatem podjęta zostanie decyzja o modernizacji oświetlenia szkół i urzędów, nale(...)
»