Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiem, kiedy odejść(...)

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powołana została przez zjazd założycielski 14 września 1992 r. Dziś jest to ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 436 członków – przedsiębiorstwa, których potencjał produkcyjny wody pitnej w Polsce szacuje się na ok. 85%. W maju br. Rada przyjęła informację o zamiarze odejścia na emeryturę dyrektora Izby, Józefa Wiśniewskiego, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie dotychcza(...)
»

Wiosenne porządki w gmina(...)

Z nastaniem wiosny również dla włodarzy gmin przychodzi okres wzmożonych prac porządkowych. Można je wykonywać, korzystając z usług firm albo wyłonionych w przetargu, albo tych, których właścicielami są samorządy. Oczywiście, rasowy liberał gospodarczy powie, że jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest korzystanie z dobrodziejstwa wolnego rynku, a zatem ogłaszanie przetargów. Co do zasady, gotów byłbym się z tym zgodzić, są jednak w Polsce uwarunkowania, kt&oacute(...)
»