Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Walka o finanse(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Poznaniu (4 lutego br.) podjęto dwa stanowiska w sprawach dotyczących ograniczenia zadłużenia i deficytu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Rozmawiano też o projekcie ustawy o ochronie przyrody, o rozporządzeniu w sprawie płatnych autostrad oraz o propozycji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pierwsze z podjętych stanowisk dotyczyło Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szc(...)
»

Rozwój, estetyka i dobre (...)

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na działania propagujące ochronę środowiska. Działalność ta jest również wspierana przez utworzony w 1994 r. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). Obecnie zrzesza on 12 gmin z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie). Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km2, a zamieszkuje go 108 tys. osób. (...)
»