Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozmyte zadania nowego we(...)

Wnioski taryfowe będą oceniane „pod względem zgodności” z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawa wodnego, przeprowadzone będą analizy zmian warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marży zysku oraz weryfikowane koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.  (...)
»

Przekształcenia w infrast(...)

- szansą dla rozwoju gmin i regionu cz. II Andrzej Malwiński Czy w interesie gmin leży wykorzystywanie gazu czy oleju opałowego, podczas gdy na ich obszarze lub w regionie występują niewykorzystane zasoby paliw? W czyim interesie następuje realizacja tych źródeł i kto uzyskuje z tego dochody i korzyści? Na pewno nie gmina. Środki finansowe z tego tytułu opuszczają gminy i nie uczestniczą w dalszym obrocie gospodarczym, a dochody funkcjonujących przedsiębiors(...)
»