Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Transport odpadów niebezp(...)

Nieuniknioną konsekwencją stosowania substancji niebezpiecznych jest konieczność ich przemieszczania w formie towarów lub odpadów. Jakkolwiek ogólne zasady obowiązujące przy transporcie takich niebezpiecznych materiałów są w zasadzie identyczne, to szczegółowe rozwiązania regulowane są odrębnymi przepisami. Ostatnio najpopularniejszym rodzajem transportu różnego typu substancji niebezpiecznych jest transport drogowy i dlatego zagadnienia związane z tą formą transportu zostaną omówione szerzej(...)
»

Przejrzysta i otwarta pol(...)

W dniach 13-14 października br. w Londynie odbył się międzynarodowy kongres nt. gospodarki odpadami w UE, zorganizowany przez Europejską Federację Gospodarki Odpadami (FEAD), zrzeszającą organizacje przedsiębiorców z 12 krajów członkowskich oraz 4 państw przystępujących. Tłem kongresu były analizy i prace instytucji europejskich oraz wnioski zawarte w tegorocznych dokumentach Komisji Europejskiej. Spotkanie poświęco(...)
»