Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Bezwykopowe technologie w(...)

Wiedeńskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji zaopatrują w wodę pitną 20% ludności Austrii i użytkują sieć wodociągową o długości ok. 3000 km. 100 000 odchodzących od nich przyłączeń do instalacji domowych o sumarycznej długości 800 km łączy prawie wszystkie domy na terenie Wiednia z publiczną siecią wodociągową. Zaopatrzenie Wiednia w wodę odbywa przede wszystkim z obu Wiedeńskich Górskich Linii Wodociągowych z obszaru grup górskich (...)
»

Gdański System Odwodnieni(...)

Zastosowane metody wymiarowania kanalizacji na niektórych obszarach Gdańska spowodowały przewymiarowanie kanałów oraz ich niedoszacowanie. Aby temu zapobiec dla poszczególnych rejonów miasta sporządzono mapę natężeń opadów. Istniejące sposoby wymiarowania kanalizacji deszczowej oparte są o dwa systemy obliczeń – metodę granicznych natężeń oraz metodę stałych natężeń. W obu przypadkach czynnikiem decydującym o wymiarowaniu je(...)
»