Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Kontrola musi być(...)

Dzikie wysypiska śmieci czy podrzucanie odpadów do osiedlowych pojemników to nadal w Poznaniu częste problemy, które mieszkańcy zgłaszają do straży miejskiej. Tylko w 2010 r. poznańscy strażnicy realizowali ponad 23 tys. interwencji dotyczących zaniedbań porządkowych. W wyniku podjętych działań ujawnili ponad 400 nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, zalegających w zdecydowanej większości na terenach miejskich. Tylko co ósmy podrzucając(...)
»

Wdrażanie norm dotyczącyc(...)

  Wdrażanie norm zapewnienia jakości paliw produkowanych z biomasy jest postrzegane przez Komisję Europejską (KE) jako kluczowe dla budowy stabilnego, jednorodnego rynku paliw. Dlatego projekt o akronimie „SoildStandards” i długiej nazwie „Wspieranie procesu wdrażania norm jakości i zrównoważonego rozwoju oraz systemu certyfikacji dla paliwa z biomasy” został przez KE pozytywnie zaopiniowany i zespół specjalistów w kwiet(...)
»