Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Jak promować gminę w medi(...)

Rosnąca konkurencja na rynku usług turystycznych oraz gospodarcza rywalizacja gmin i regionów na forum międzynarodowym, nadaje szczególne znaczenie lokalnym programom promocyjnym. Od skutecznego wykorzystanie technik i narzędzi reklamy, public relations, promocji sprzedaży zależy pośrednio sukces gospodarczy całej społeczności lokalnej. Propagowanie walorów turystycznych regionu, informowanie o lokalnych możliwościach biznesowych i ulgach dla inwestorów, promowanie osiągnięć eko(...)
»

Nowy rok – nowe szczęści(...)

Zaczynamy nowy rok. Pierwszy pełny rok z ciągle jeszcze nowym regulatorem. Nie pokuszę się jednak o podsumowanie minionego roku z perspektywy regulacyjnej, ponieważ nie mam jeszcze wystarczającego dystansu możliwego do oceny tego, co się w związku z tym wydarzyło. Napiszę kilka słów o tym, co może byłoby dobrze zmienić w dotychczasowych zasadach regulacji, by było mniej napięć, a więcej stabilności w i tak dość stabilnym biznesie wodociągowym. Koszty, koszty, koszty…(...)
»