Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Zrównoważony Nil Najdłuższa rzeka Afryki, płynąca przez dziewięć krajów, odgrywa dla ich gospodarek bardzo istotną rolę. Problemem Nilu jest jego relatywnie niewielka głębokość, a co za tym idzie, objętość wód niesionych przez rzekę. Powoduje to sytuacje, w których małe wahania ilości wody wpływają na poziom rzeki, co okazuje się problemem, w szczególności dla krajów znajdujących się w jej dolnym biegu. Profesor Joseph Awange z Wydziału Nauk Przestrzennych Uniwersyt(...)
»

Przepisy o efektywności e(...)

Od 2014 r. zaczęły obowiązywać znacznie wyższe wymogi w zakresie efektywności energetycznej w budynkach, szczególnie tych użyteczności publicznej, określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych z 2013 r. (WT2013). Stopniowe zaostrzanie wymagań od 2017 r. i 2021 r. to nowe wyzwania dla audytorów, projektantów oraz wykonawców nowych oraz poddawanych termomodernizacji budynków. Jest ot widoczne już w obecnych naborach do konkursów krajowych i regionalnych programów operacyj(...)
»