Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Park Narodów w Lizbonie (...)

Z tego też powodu wątek oceanu oraz nawiązania do botanicznych ciekawostek pochodzących z egzotycznych rejonów świata stały się motywami przewodnimi wystawy, łączącymi przeszłość z przyszłością. Wystawę, otwartą 22 maja i zamkniętą 30 września 1998 r., odwiedziło ponad 10 milionów ludzi. Była ogromnym sukcesem, z którego profity miasto czerpie do dziś. Tradycja organizacji wielobranżowych wystaw o wymiarze światowym, sięgająca połowy XIX w., kontynuowana jest współcześnie. Od samego(...)
»

Europejska woda w liczbac(...)

Jak wyglądają usługi wodne i kanalizacyjne w Europie? Najnowszy raport za rok 2017 przedstawiła europejska federacja EurEau. Zebrano dane dostarczone przez 29 krajów. Federacja EurEau skupia organizacje narodowe reprezentujące kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest nie tylko silnym reprezentantem branży, ale również źródłem wielu cennych informacji o sektorze. W rzeczywistości jednak zebranie rzetelnych, porównywalnych danych jest ba(...)
»