Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Dialog z mieszkańcami(...)

Przemiany ustrojowe, które dokonały się w Polsce po 1989 r., zapoczątkowały powstawanie społeczeństwa obywatelskiego, tzn. takiego, w którym sami obywatele podejmują aktywność na rzecz własnych wspólnot lokalnych lub samorządowych. Jednym z przejawów tej aktywności jest uczestnictwo w konsultacjach społecznych, dotyczących m.in. zmian w przestrzeni miejskiej, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania terenu czy procesów wspierających integrację społeczną. Pl(...)
»

Jerzykowski i Wspólnicy s(...)

Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. ul. Sławomira 4/13 71-606 Szczecin tel. 91/464-68-50/52 faks 91/425-27-38 e-mail: kancelaria@jerzykowski.pl www.jerzykowski.pl Kancelaria świadc(...)
»