Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Handel emisjami(...)

Wieści z Poznania Oddział Izby w Poznaniu, we współpracy z Ecofys Polska, zorganizował szkolenie dotyczące europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W rynku handlu emisjami (jak to się skrótowo określa) uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy, ale również starostwa powiatowe i urzędy wojewódzkie. Poprzez decyzje administracyjne starostowie i wojewodowie będą umożliwiać przedsiębiorcom handel tymi uprawnieniami. Stąd też adresatami szkoleń, które odbyły się(...)
»

Paliwa kopalne – na ile (...)

Na świecie widać silnie wyznaczoną ścieżkę ukierunkowaną na pogłębianie tego zjawiska. Potwierdzenie trendu można bez trudu dostrzec na rys. 1, który przedstawia zmiany w światowej konsumpcji paliw kopalnych od roku 1800 aż do 2016. Wyraźnie widoczny jest gwałtowny wzrost wykorzystania kopalnych zasobów paliwowych, szczególnie po roku 1950.  Szczęśliwie obecne restrykcje dotyczące emisji szkodliwych gazów do atmosfery mają wpływ na zmniejszenie zużycia węgla do produkcji energi(...)
»