Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"

Polecane artykuły:

Wymierzenie opłat(...)

Przy wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy też ustalić wysokość opłaty za taką działalność. W niektórych przypadkach jednak nie pobiera się ich. Organem właściwym do udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.), jest z reguły wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyjątkowo może nim być wojewódzki konserwator zabytków, jeżeli drzewo (krzew) rośnie na terenie nieruchomości wpi(...)
»

Odpady zielone do brązow(...)

Trawa, liście, gałęzie i odpady kuchenne (obierki z warzyw, fusy z kawy itd.) to jeden większych problemów polityki odpadowej prowadzonej przez samorządy. Ich zbiórka, a potem przerabianie nie są łatwe ani tanie, a osiągnięty efekt energetyczny też nie jest imponujący. Trawa, liście i gałęzie gorsze od złomu? Samorządom nie brakuje kłopotów związanych z segregacją i zbiorem odpadów zielonych oraz bioodpadów. Jest ich tak wiele jak źdźbeł trawy, która (...)
»