Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wejście w życie taryf z m(...)

Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2015 r. poz. 139), jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5 (w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku taryfowego), taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.  Przywołana norma, choć z po(...)
»

Informator ze świata(...)

13,81 GWh z PV We Włoszech produkcja energii elektrycznej z paneli PV pobiła rekord i osiągnęła poziom 13,81 GWh w pierwszych siedmiu miesiącach br. Włoski operator systemu przesyłowego TERNA poinformował, że jest to wzrost o prawie 20% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Energia słoneczna stanowi w tej chwili 7,3% w miksie energetycznym tego kraju. W lipcu elektrownie słoneczne wygenerowały 2,957 GWh, co jest największą ilość uzyskaną z energii słon(...)
»