Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stawki w górę(...)

PIGO od wielu lat konsekwentnie opowiada się za wzrostem tych opłat w sposób zapewniający rozwój selektywnej zbiórki odpadów i osiągnięcie odpowiedniej rentowności instalacji do ich przetwarzania, odzysku i termicznego przekształcania. Dlatego Izba popiera zasadę konsekwentnego i jednocześnie przewidywalnego w kilkuletniej perspektywie wzrostu poziomów tych opłat. Mając to na uwadze, Izba zaproponowała stawki opłat za umiesz(...)
»

By system był efektywny(...)

Głównym principium przyjętym w ustawie jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zgodnie z nią, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zaproponowano zatem nowe rozwiązania prawne, których celem jest zbudowanie efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. (...)
»