Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola bezpieczeństwa a(...)

Ustawa Prawo budowlane mówi: „Obiekt budowlany należy [...] utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej”. Maksimum bezpieczeństwa na placu zabaw jest zapewnione, gdy urządzenia posiadają certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty i rzeczywiście są wykonane zgodnie z wymogami norm. Plac zabaw został zamontowany przez producenta bądź jego upoważnio(...)
»

Alergia sezonowa w (wielk(...)

Wiosna to trudny czas dla osób cierpiących na alergię wziewną. Nieżyt nosa, kichanie, łzawienie i pieczenie oczu to najczęstsze jej objawy. Jednak mimo stereotypów, roślinnym alergenem powietrznym mogą być nie tylko pyłki, a rekcja alergiczna nie musi powodować całkowitej rezygnacji z kontaktu z gatunkami kwitnącymi. Kierując się wiedzą o tym, co stwarza zagrożenie dla osób cierpiących nie tylko na alergię sezonową, ale także na astmę, można stworzyć możliwie bezpi(...)
»