Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Prawo swoje, a życie swoj(...)

Początki działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (MZUK) w Złotowie sięgają lat 50. XX w., kiedy to ówczesne władze miasta powołały do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wraz z upływem lat firma ulegała licznym przekształceniom, jednakże kluczowe dla jej obecnej kondycji wydają się trzy daty. Pierwszą jest 1992 r. – wówczas uchwałą Rady Miejskiej utworzono zakład budżetowy, któremu nadano funkcjonującą do dziś nazwę. Wted(...)
»

Finansowanie budowy insta(...)

W ubiegłym roku programów priorytetowych finansowanych z NFOŚiGW było niemal 50. Dotyczyły one nie tylko gospodarki odpadami, ale także wszystkich obszarów ochrony środowiska. W tym roku zostały przebudowane i skonsolidowane. Jednym z programów na 2014 r. jest „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Jego cel to realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez ustanowienie i utrzymanie powszechnych s(...)
»