Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Pięciodniowe centrum info(...)

  Spotkanie w jednym czasie przedstawicieli sektora gospodarki komunalnej, specjalistów z różnych dziedzin związanych m.in. z ochroną środowiska, firm i instytucji, a także reprezentantów samorządów oraz inwestorów wystarczy, by Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO stały się jedną z bardziej prestiżowych imprez targowych, poświęconych ochronie środowiska w Europie. W tym roku poznańskie ekotargowanie upłynie pod hasłem finans(...)
»

Taryfy za wodę w gestii g(...)

Zarząd ZMP nie wyraża zgody na odbieranie gminom prawa ustalenia taryf opłat za wodę – taką decyzję podjęto podczas posiedzenia w Krakowie 17 października br. Członkowie Zarządu ZMP na posiedzeniu w Krakowie 17 października poparli stanowisko strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zwróciła się do Sejmu o odrzuce(...)
»