Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Regulacja usług wod-kan(...)

Powierzenie gminie funkcji regulatora przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych należy uznać za jedną z trzech kardynalnych wad obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rozsądną krytykę tegoż rozwiązania można znaleźć w raporcie UOKiK-u pt. „Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym”. Proponując zmiany dotyczące zasad regulacji, w raporcie skoncentrow(...)
»

Święto branży czystościow(...)

Liczne konferencje i prezentacje, 200 wystawców, 2600 odwiedzających i powierzchnia 8000 m2 - to bilans targów ISSA Interclean Europy Centralnej i Wschodniej, które odbyły się w dniach 20-22 czerwca br. w Warszawie. Mają one szansę przejść do historii jako te, na których powstał europejski system certyfikacji jakościowej. Do opracowanego i prowadzonego od trzech lat przez Polskie Stowarzyszenie Czystości (PSC) i TÜV Rheinland Polska programu certyfikacji jakościowej "Gwarant Czys(...)
»