Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Co w prawie piszczy?(...)

Przedsiębiorcy wciąż mają duży problem ze zrozumieniem zapisów rozporządzenia REACH i CLP. Dlatego prezentujemy kolejną część materiału, w którym staramy się rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Czy podmiot zajmujący się odzyskiem musi obowiązkowo posiadać nr rejestracji właściwy dla substancji odzyskiwanej? Podmiot zajmujący się odzyskiem, aby móc skorzystać z wyłączenia z rejestracji, zgodnie z ar(...)
»

Przyłączanie i współpraca(...)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wspólnie z ENEA Operator, ENERGA Operator oraz PSE, zorganizowało 20 i 21 marca 2013 r. w Warszawie konferencję „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki oraz prezesa URE. Wzięło w niej udział ponad 110 osób, reprezentujących m.in. operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, inwestorów OZE, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, (...)
»