Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Podstawy technologiczne g(...)

2 grudnia ub.r. Komisja Europejska opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym. W jego skład wchodzą komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów. Pakiet ten jest obecnie na etapie konsultacji celem opracowania stanowiska rządu RP. Proponowane w pakiecie wymagania Unii Europejskiej niewątpliwie zmienią technologiczne i organizacyjne podejście do gospodarki odpadami komunalnymi. Proponowa(...)
»

Spółdzielnie gospodarują (...)

W Koszalinie realizowany jest ciekawy i – co ważne – racjonalny projekt gospodarki odpadami, oparty na współpracy sąsiadujących z miastem samorządów oraz dużych spółdzielni mieszkaniowych. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Uciński, prezes KIGO, dyrektor PGK, Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina oraz Kazimierz Okińczyc, prezes KSM „Przylesie(...)
»