Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niskoemisyjne silniki spa(...)

  Jednak trudności napotykane przez nowoczesne systemy sprawiają, że naukowcy wciąż starają się ulepszać silniki spalinowe, opracowując nowe technologie, które pozwolą spełnić standardy UE.   (...)
»

Instalacja do termicznej (...)

Oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu została oddana do użytku 7 lat temu. Składa się z części mechanicznej (kraty i piaskowniki z separatorami tłuszczy), części biologicznej (trzy reaktory SBR) oraz części chemicznej, opartej na dawkowaniu Ca(OH)2 i FeSO4. Wykonano także odrębną linię technologiczną dla neutralizacji ścieków chromowych pochodzących z licznych w tym rejonie zakładów kuśniersko-garbarskich. Obecnie zakład posiada stację termicznej utylizacji osadu, co zasadniczo r(...)
»