Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Substancje chemiczne – n(...)

Kwestie związane z zastosowaniem przez operatorów koncesji oraz firmy wiertnicze substancji chemicznych w procesie szczelinowania hydraulicznego stanowią przedmiot działań legislacyjnych Unii Europejskiej. Konieczność regulowania wprowadzania do obrotu oraz używania tych środków podyktowana jest utrzymywaniem jak najwyższych norm w państwach członkowskich przez wzgląd na zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, a także środowiska. Podst(...)
»

Dobór i badanie dyfuzorów(...)

W poprzednim wydaniu dwumiesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja” zamieściliśmy pierwszą część artykułu na temat doboru i badania dyfuzorów, w którym znalazła się charakterystyka rodzajów dyfuzorów, główne zasady ich doboru oraz definicje pojęć związanych z tymi zagadnieniami. W tym numerze kontynuujemy rozpoczętą tematykę. Omówione zostaną główne badania przeprowadzane z dyfuzorami w czystej wodzie w kontekście parametrów potrzebnych dla doboru dyfuzorów na etapie projektowani(...)
»