Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Biomasa wodna jako źródło(...)

Eutrofizacja jako proces zwiększania żyzności zbiorników wodnych prowadzi między innymi do wzrostu produkcji pierwotnej, czyli większego (nadmiernego) przyrostu roślin. Rośliny wodne zarówno glony, jak i rośliny naczyniowe mogą stanowić substrat do produkcji biogazu. Zjawisko eutrofizacji Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest pogarszanie się jakości wód powierzchniowych, czego jednym z przejawów jest (...)
»

Europejskie OSP - doświad(...)

  Od grudnia 2008 r. PSE Operator jest członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E).   Sieć zastąpiła organizacje operatorskie UCTE i ETSO oraz stowarzyszenia regionalne, a jej utworzenie poprzedziło uchwalenie trzeciego pakietu liberalizacyjnego. ENTSO-E od początku swojej działalno(...)
»