Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»

Suszarnie słoneczne – asp(...)

Od czerwca 2004 r., kiedy oddano do użytku pierwszą w Polsce i w tym czasie największą w Europie solarną suszarnię osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, minęło już osiem lat. Wykorzystanie energii słonecznej do odparowania wody z osadów komunalnych stało się już standardem w technikach stosowanych w trakcie przeróbki i utylizacji osadów. Obecnie nie trzeba już nikogo przekonywać, że po pierwsze, efektywne wykorzystanie energii słonecz(...)
»