Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Biogaz – dlaczego warto i(...)

Pośród wielu odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, wiatr czy woda, znajduje się również biogaz. Powstaje on podczas fermentacji metanowej jako wynik złożonego, wieloetapowego procesu z udziałem kilku grup drobnoustrojów. Biogaz z powodzeniem stosowano wcześniej, ale dopiero niedawno badania naukowe pozwoliły na jego efektywniejszą produkcję. Podstawową zaletą tego paliwa jest jego uniwersalność, która przewyższa inne źródła od(...)
»

Suche biogazownie(...)

Obecnie buduje się na świecie coraz więcej biogazowni, które pracują wg wspólnego systemu procesowego. Odpady organiczne oraz biomasa poddawane są starannemu rozdrobnieniu, a proces beztlenowej fermentacji z udziałem określonych bakterii przebiega w wodnej suspensji przy intensywnym mieszaniu. Pozostałość pofermentacyjną wydziela się najczęściej przy użyciu pras ślimakowych, a to wszystko wymaga licznych urządzeń zużywających energię, które nie tylko komp(...)
»