Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Rodzaje kompostowni(...)

Mimo że proces kompostowania biomasy jest procesem naturalnym, aby pozyskać odpowiednią jakość końcowego produktu, czyli kompostu, na dużą skalę, należy zastosować techniczną pomoc. Kompostowanie na skalę przemysłową wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia pracowników kompostowni, ale także odpowiedniej techniki, gwarantującej spełnienie podstawowych kryteriów dla pozyskania dobrego produktu. O właściwościach kom(...)
»

Innowacyjna „orka na ugor(...)

Na temat barier, związanych z wprowadzaniem nowych technologii w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych oraz współpracy nauki z biznesem z Robertem Barczykiem, prezesem Zarządu ATON-HT, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   Z raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, dotyczącego 2010 r., wynika, że pod względem innowacyjności Polska jest na 22. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej(...)
»