Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"


 1. Od redaktora Czytaj

   Krzysztof Kasprzak


 2. Cmentarze i ich zieleń w świetle prawa Czytaj

   Urszula Nawrocka-Grześkowiak

   Jarosław Zieliński


 3. Typy cmentarzy i normatywy ich projektowania Czytaj

   Urszula Nawrocka-Grześkowiak

   Jarosław Zieliński


 4. Symbolika roślin na cmentarzach Czytaj

   Jarosław Zieliński


 5. Mogiły w cieniu zieleni Czytaj

   Katarzyna Terek


 6. Nie tylko nagrobki Czytaj

   Katarzyna Terek


Polecane artykuły:

Projekt Brundtland City E(...)

„Brundtland City Energy Network” to projekt IV Programu Tematycznego „Energia, Środowisko, Zrównoważony Rozwój” („Energy, Environment and Sustainable Development”), podprogram „Energia” („Sub-programme Energy”) 5 [Fot.: Miasteczko Toflund - inicjator tworzenia sieci miasta Brundtland. Budynek Centrum konfe(...)
»

Szwajcarsko-Polski Progra(...)

Upływa rok od podpisania „Umowy ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” pomiędzy rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną. Przez ten okres trwały intensywne przygotowania do realizacji Programu.  Rolę krajowej instytucji koordynującej (KIK) w Programie odgrywa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wydaje się, że obecnie nastał właściwy moment do dokonania analizy czy Szwajcarsko-Polski(...)
»