Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Terra Tec – Międzyn(...)

Targi Terra Tec, które odbędą się w Lipsku w dniach 8-11 marca 2005 r. – prezentują branżę usług i technologii dla ochrony środowiska na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorzy po raz kolejny kierują swą uwagę na dynamicznie rozwijające się rynki środkowoeuropejskie, przede wszystkim na Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. W ramach targów swoje produkty, usługi i know-how prezentować będzie ok. 550 wystawców. Targi Terra Tec przyciągają co dwa lata ponad 20 tys. odwiedzających: spe(...)
»

Polskie prawodawstwo a (...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM 2003 Zgodnie z „Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 r.” (korekta z 2.04.2002 r.), „Strategią rozwoju energetyki odnawialnej” i „Polityką ekologiczną państwa”, w Polsce przewiduje się dalszy dynamiczny rozwój wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakłada się rozwój wykorzystania wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii. O propo(...)
»