Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój ciepła z odnawialn(...)

Rozwój ciepła z odnawialnych źródeł energii Ostatnio decydenci zauważyli, że bez ciepła z odnawialnych źródeł energii trudno będzie osiągnąć założone cele udziału OZE w ogólnym bilansie energii w 2020, a nawet w 2030 roku. Pierwszym kierunkiem zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie jest ciepło systemowe. W najbliższej dekadzie rozwój ciepła z OZE, poza spadającymi kosztami technologicznymi, determinowany będzie unijnymi regulacjami zawartymi w tzw. pakie(...)
»

Wykorzystanie masy poferm(...)

W świetle aktualnych przepisów masę pofermentacyjną możemy uznać za produkt podlegający obrotowi handlowemu, np. jako nawóz. Masa pofermentacyjna z biogazowni była do niedawna jednoznacznie klasyfikowana jako odpad, a jej rolnicze wykorzystanie następwało w oparciu o wytyczne sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (DzU z 2011 r. nr 86, poz. 476). Nowelizacja Ustawy o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 2 pkt (...)
»