Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problematyczna sprawa uby(...)

  Od dłuższego już czasu KIB podejmuje działania, których zasadniczym celem są zmiany w przepisach akcyzowych, gdyż obecny ich kształt niezwykle negatywnie oddziałuje na działalność i żywotność ekonomiczną polskich wytwórców bioetanolu. Jedną z najistotniejszych kwestii, które wymagają szybkich zmian, jest maks. dopuszczalny poziom ubytków bioetanolu podczas transportu, od których wytwórcy nie są zobowiązani uiszczać podatku akcy(...)
»

Biopaliwa – kryteria zrów(...)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadziła zestaw kryteriów, które muszą spełnić biopaliwa, by mogły być wliczane do realizacji 10% celu dla OZE w transporcie do 2020 r. Dyrektywa wskazuje: Produkcja biopaliw powinna być zrównoważona. Dlatego też biopaliwa stosowane do celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z krajowych systemów wsparcia, powinny spełnia(...)
»