Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W metodzie siła(...)

W ostatnich latach coraz większą popularność wśród sposobów utylizacji odpadów zyskuje kompostowanie. Jest to metoda tania (zakładając jej wariant podstawowy), skuteczna i opłacalna. Polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznych pochodzenia komunalnego, przemysłowego i rolniczego z udziałem mikroorganizmów. Na polskim rynku funkcjonuje kilka dużych firm oferujących różne technologie, metody i urządzenia do kompostowania. (...)
»

Osady ściekowe w rekultyw(...)

Przepisy ustawy o odpadach i aktów do niej wykonawczych (zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami) przewidują, że dla określonych celów w działaniach związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów możliwe jest wykorzystywanie innych odpadów, mające wówczas – w rozumieniu ustawy – charakter odzysku. Zostały one j(...)
»