Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Rozwój rynku pomp ciepła (...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz istotniejszym wymogiem współczesnej energetyki i ekologii. Zainteresowanie to jest spowodowane wzrostem cen surowców energetycznych, rozwojem konstrukcji różnych systemów i poprawą ich wskaźników energetycznych, a także koniecznością ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego produktami spalania paliw. Za odnawialne źródło energii można uważać zastosowanie pompy cieplnej, która umożliwia wykorzystanie ciepła nisko(...)
»

Perz wydłużony kępowy źró(...)

  W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię i jej niedoborem w kraju, a także rosnącymi oraz niestabilnymi cenami paliw poszukuje się nowych rozwiązań. Mają one prowadzić do wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł w energetyce i ciepłownictwie.   Biomasa roślin fitoenergetycznych w czasie spalania emituje mniej dwutlenku siarki (SO2) niż węgiel kamienny, a bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy, ponieważ (...)
»