Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Rekreacyjnie i sportowo (...)

  Na terenie dzielnicy Rataje w Poznaniu ma powstać park, obejmujący obszar 51,73 ha. Poszukując pomysłów na jego zagospodarowanie prezydent Poznania przy współpracy Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) ogłosił konkurs na projekt zagospodarowania terenu: Park Sportowo-Rekreacyjny na Ratajach w Poznaniu „Rataje – Park”.   Zwycięski projekt zost(...)
»

Polska – nowy ośrodek pro(...)

Specjaliści z całej Europy, zajmujący się problematyką biopaliw, spotkali się w dniach 9-10 października br. w Poznaniu podczas konferencji „Future of biofuels – policy, environment and technology”. Dyskutowano na temat perspektyw dla Polski, związanych z jej geostrategicznym położeniem, a także warunkami klimatycznymi, sprzyjającymi uprawie roślin energetycznych. Konsorcjum, składające się z polskich oraz niemieckich firm działających w branży biopaliw, a także wybranych (...)
»