Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Róże w mieście(...)

Miasto stanowi specyficzne i niezbyt przyjazne środowisko dla bytowania organizmów żywych, a róże, wszak uznane za rośliny delikatne i kapryśne, jak na królowe kwiatów przystało, nie zawsze są chętnie sadzone, bo i nie odpowiadają stawianym im wymogom. Niemniej wśród ogromnej różnorodności gatunków i odmian można znaleźć te najwłaściwsze. Ważnymi aspektami w uprawie róż są odporność na warunki jesienno-zimowo-wiosenne, tolerancja na choroby i szkodniki oraz niewiel(...)
»

Dmuchać na zimne(...)

Czynnik chłodniczy to substancja odbierająca ciepło z ośrodka chłodzonego i oddająca je powietrzu atmosferycznemu lub wodzie chłodzącej. Najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi są: chlorek metylu, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz freony. W związku z negatywnym oddziaływaniem na środowisko czynników chłodniczych, szczególnie z grupy CFC i HCFC (efekt cieplarniany, dziura ozonowa), podjęto decyzję o ich wyeliminowaniu z użycia. W tym celu wykonuje się odzysk czynnik(...)
»